Ми раді Вас вітати на сторінці шкільної бібліотеки  

Завідуюча бібліотеки: Мірошниченко Лідія Єгорівна 

Освіта: Харківський Державний Педагогічний Інститут

              ім. Г.С. Сковороди 1988 рік  учитель математики та фізики

Стаж: загальний трудовий – 32 рок., на посаді завідувача бібліотеки 4 роки.

Життєве кредо: "Людина лише там чогось домагається,

де вона вірить у свої сили"

Професійне кредо: "Відкрити у кожному читачеві душу творця,

дати йому змогу

пробудитися і розквітнути"

 

Тема над якою працює бібліотека:  «Створення умов для розвитку

інтелектуального потенціалу учнів шляхом підвищення читацької

активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості

читачів у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації».

 

Основними завданнями шкільної бібліотеки на сучасному етапі є:

  • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу ;

  • посилити патріотичне виховання учнів, формувати у них ціннісне ставлення до Батьківщини,шанобливе ставлення до трудових та ратних подвигів співвітчизників;

  • виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни, формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її кордонів;

  • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою і довідково-бібліотечним апаратом;

  • розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

  • забезпечити зв'язок та наступність у змісті, формах і методах роботи з книгою, яка реалізується в школі;

  • забезпечити диференційований підхід до читачів-школярів різних вікових груп;

  • використовувати ефективні засоби і методи впливу, які формують позитивні читацькі якості, сприяють розвитку пізнавальної, трудової та  суспільної активності школярів;

  • забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;

  • підносити на якісно новий рівень роботу бібліотеки, який зможе забезпечити громадянам України, її зростаючій молоді усі необхідні умови для одержання повного обсягу  інформації з вітчизняного і світового інформаційного   простору і стане першоосновою для духовного і культурного розвитку нашого основного суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а бібліотекарі – вірними зберігачами і популяризаторами духовного надбання поколінь.

Завдяки шкільній бібліотеці люди мають унікальну можливість познайомитися з історією розвитку освіти та культури рідного краю. Без шкільної бібліотеки неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників, учнів та батьків.

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, міста, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки та почуття, вона – центр культури, де закладається духовне здоров’я нації.

В.О.Сухомлинський писав: ”У школі повинен яскраво горіти невгасимий вогник розумового життя; чим багатші й багатогранніші інтелектуальні інтереси вчителів і учнів, чим дорожче для кожного вихованця найважливіше джерело знань – книга, тим менша небезпека розумової обмеженості, байдужості до знань”.

Тому своє основне завдання шкільної бібліотеки у прищепленні дитини любові до книги, навчанні учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Крім того, бібліотека не лише інформаційний центр, вона є культурним центром. Новий зміст і характер навчання залежить від завдань, які ставить перед собою бібліотека, від форм і методів її роботи.

Фонд шкільної бібліотеки становить:

Всього – 10656 прим.

Художня література – 4668 прим.

Фонд підручників – 7141 прим.

Має  12  місць читального залу

Обладнання бібліотеки: 1 комп’ютер, мультимедійна дошка.

 

Зміна цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека, як обов’язковий структурний підрозділ загальноосівтнього навчальноо закладу займає особливе місце.

Особливо актуальною проблемою є впровадження в  роботу бібліотеки новітніх інформаційних технологій. Успіх у впровадженні інформаційних технологій у навчальному закладі залежить в деякій мірі і від бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної свмоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, берегинею людських знань. Бібліотекар має надати користувачу право не лише засвоїти, але і реалізувати надбане  соціальне знання. Якщо книга стане постійним другом і порадником учня, то їм легше буде опановувати різнобічні і глибокі знання.

Роль книги у вихованні інтересу до читання дуже велика. Необхідно спрямувати працю дітей таким чином, щоб кожен обирав ті книги, які йому подобаються, щоб світ книжок був для нього найкращим другом. З часом у читача з’явиться впевненість у тому, що потрібну, корисну, доступну для себе книгу знайде кожен. Книжки пояснюють дітям світ. Життя не зупиняється ні на мить, і, розвиваючись, читач мусить осягти сприйманням, розумом, почуттям його мінливість і різнобарвність.

Виховання бережливого ставлення до книги – не лише економічна потреба суспільства, а насамперед – моральне формування особистості.

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»
Бібліотека – це не музей,
Бібліотеку не можна минати.
Знати важливо для всіх людей,
Книги умій  шанувати.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now