Інклюзивна освіта
в КЗ "Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

«Всім тут раді!»:  у  школі уже третій рік працюють інклюзивні класи

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у житті колективу школи та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

Переваги інклюзивної освіти:

  • Діти навчаються разом у звичайній школі.

  • Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

  • Діти отримують можливість жити разом з батьками.

  • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

  • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

  • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

  • Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.   

      Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі необхідно створити відповідні умови:

  • забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;

  • наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного з відповідним корекційно-роздатковим обладнанням;

  • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).

    «Забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти  шляхом організації  інклюзивного навчання».

     На території обслуговування школи станом на 05.09.2019 є 4 учні з особливими освітніми потребами.  З них: 3 учні навчаються в КЗ «Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ст.» (1 учень навчається за  інституційною формою навчання, 2 учні в інклюзивних класах) 1 учениця навчається у  Зеленогайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 

           З 01 вересня  2017 року за результатами висновків ПМПК вперше було організовано навчання в інклюзивному класі. Результати аналізу даної форми навчання виявили доцільність впровадження такої форми і в наступних класах.

          З 1 вересня 2019 року відкрито інклюзивний клас (6) на основі висновків КЗ "Інклюзивно-ресурсного центру Зміївської районної ради Харківської області" та заяви батьків.

        На сьогоднішній день  навчається 2 учні (4,6 класи)  на основі висновків КЗ "Інклюзивно-ресурсного центру Зміївської районної ради Харківської області".

     Діти з особливими потребами одержують освіту за  програмами загальноосвітніх закладів, що відповідає нормативно-правовим документам. Згідно з рекомендаціями КЗ "Інклюзивно-ресурсного центру Зміївської районної ради Харківської області" проводяться корекційної-розвиткові заняття: практичним психологом з соціально-побутового орієнтування, корекціії розвитку, учителями фізичної культури з лікувальної фізкультури, ритміки, учителями початкових класів та української мови та літератури з розвитку мовлення.

     Діти повністю задіяні в освітньому процесі: беруть участь в різних шкільних заходах.

Для дітей з особливими освітніми потребами командою супроводу яка створена наказом по школі, складені індивідуальні програми розвитку, затверджені педагогічною радою. Двічі на рік  програми переглядаються командою супроводу і уразі внесення змін корегуються та затверджуються на  засіданні педагогічної ради.

    Для забезпечення соціально-педагогічного супровіду дитини з особливими освітніми потребами в штатний розпис школи введено посади асистента учителя, що забезпечує разом з педагогічними працівниками якісну організацію  освітнього процесу в інклюзивних класах, перебування дитини в навчальному закладі поза уроками.

   

 

 

    Асистенти вчителів разом із вчителем класу виконують навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагають учням у виконанні навчальних завдань, залучають учнів до різних видів навчальної діяльності, у складі групи фахівців приймають участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини, адаптують навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребам. 

     Метою психологічного супроводу дітей з особливими потребами є створення комплексної системи психолого-педагогічних та психокорекційних умов, які  сприяють адаптації, реабілітації і самореалізації. Практичний психолог проводить з дітьми корекційні заняття з розвитку пізнавальних процесів, емоційно—вольової сфери, їхньої соціалізації. Школа отримала матеріали для проведення корекційної-розвиткових занять з психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корисні посилання 

Блог Ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти

Зміївський інклюзивно-ресурсний центр

Блог Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now